top of page

O syndromu suchého oka

Oko Close Up

Co to je 

Syndrom suchého oka je multifaktoriální onemocnění očního povrchu, které je  charakterizované ztrátou homeostázy slzného filmu. Jedná se o chronické onemocnění, jehož následky vedou k řezání, pálení očí, pocitu cizího tělesa v očích a mnoho dalších. Toto onemocnění má negativní dopad nejen na vidění, ale celkově na kvalitu života a výkonnost v práci. V oftalmologické klinické praxi výskyt syndromu suchého oka hodně stoupá.

Oko Close Up

Symptomy 

Mezi nejčastější symptomy syndromu suchého oka patří pálení a řezání očí, bolest očí nebo jejich zarudnutí. Mezi další symptomatické projevy patří slzení očí, únava očí, problémy při práci na počítači nebo čtení, rozmazané vidění nebo pocit písku v očích, vyšší citlivost na světlo a v neposlední řadě problémy při řízení automobilu ve tmě.   

Oko Close Up

Příčiny vzniku 

Syndrom suchého oka je definován jako multifaktoriální onemocnění očního povrchu, což znamená, že příčin existuje hned několik. Stručně lze vyjmenovat alespoň následující: věk, alergie, hormonová terapie, užívání některých léků, laserové zákroky očí, dlouhodobé nošení kontaktních čoček a dlouhodobý pobyt v suchém prostředí. V dnešní době výskytu tohoto onemocnění výrazně přispívá digitalizace, tj. dlouhodobá práce na počítači, užívání chytrých telefonů a sledování televize.  

Digital art exhibit
Oko Close Up

Klasifikace 

Syndrom suchého oka se dělí dle vzniku na dvě kategorie. Tou první je tzv. deficience (nedostatek) vodné složky slzného filmu a tou druhou je evaporativní syndrom suchého oka, který se vyznačuje deficiencí lipidové složky slzného filmu.  

Oko Close Up

Slzný film

Slzný film je vícevrstvá tekutina pokrývající rohovkové a spojivkové epitelum lidského oka. Slzný film zajišťuje očím lubrikaci (zvlhčení, promazání), výživu a ochranu proti vnějším vlivům. Skládá se ze tří vrstev, a to lipidové, hlenové a vodní vrstvy. Každá vrstva plní specifickou úlohu, její narušení a změny ve složení mívají za následek vznik syndromu suchého oka. 

Oko Close Up

Digitalizace

Jednou z příčin vzniku syndromu suchého oka je nesprávné používání digitálních zařízení, tedy počítačů, chytrých telefonů nebo televize. Není tím myšleno, že by lidé neuměli se zařízeními zacházet, ale point je v tom, že se uživatelé neumějí správně této moderní technice "postavit". V této souvislosti opravdu platí ono známé přísloví: ,,Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne". V současné době jsou digitální zařízení stále častějším faktorem vzniku tohoto onemocnění. Dodržováním  preventivních opatření lze i při dlouhodobém využívání této moderní techniky suchému oku předejít, respektive výrazně snížit riziko jeho vzniku. Jedná se o benefit pro všechny. Proč? Protože náklady na léčbu, nemocenskou, hledání nové (často méně placené) práce, kde není počítač, náklady vlivem poklesu produktivity zaměstnanců a čas jsou vysoké. Digitalizace postupuje stále kupředu, takže do budoucna lze očekávat výraznější nárůsty případů, a to i v souvislosti se stárnutím  populace.   

bottom of page