top of page

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA LEKCÍ 

Klienti vykonávají oční cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Intenzitu cvičení na lekci si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Lektorem vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje. Cvičení je klient povinen v takovém případě přerušit anebo vynechat prováděný cvik. Klient by měl se svým lékařem zkonzultovat svůj zdravotní stav před zahájením očního cvičení. 

Lektor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce, nebo po ní. Lekce, kterými se rozumí přednášky, workshopy, oční cvičení a jiné aktivity nabízené lektorem, nenahrazují lékařskou péči a také nejsou náhražkou péče očního specialisty nebo lékaře. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po instruktorovi požadovat žádné finanční a jiné náhrady.

bottom of page